Voorwaarden

Afname: Franco orderbedrag is vanaf  € 200,- netto. Tot dit bedrag rekenen wij € 12,50 vracht/administratiekosten.
Eigendomsvoorbehoud: De door ons geleverde goederen blijven ons eigendom. Zolang de rekening (evt.vermeerderd met rente en kosten) nog niet door de afnemer in haar geheel is voldaan.

Prijzen: Alle genoemde prijzen zijn bruto adviesprijzen excl. BTW (prijswijzigingen voorbehouden)

Korting: Kortingen zijn op aanvraag, gebaseerd op uw jaarafname

Betaling:Binnen 30 dagen strikt netto

Reclames: Klachten worden alleen in behandeling genomen indien deze binnen 8 dagen na ontvangst der goederen aan ons ter kennis zijn gebracht, met duidelijke omschrijving van de klacht.

Retourzendingen: Retourzendingen worden niet geaccepteerd dan na telefonisch of schriftelijk overleg.

Levertijd:Uit voorraad tot een week. Het bovenstaande is een uittreksel van onze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nr. 34061013